Virksomhedsordning Lift Your Life blog

Virksomhedsordning hitter

Med formålet at vise at jeg med akupunktur, zoneterapi og coaching kan mindske sygefravær, højne arbejdsglæden, forebygge og afhjælpe stress-symptomer samt er i stand til at lindre/fjerne hovedpiner samt smerter i bevægeapparatet – dvs. nakke, skuldre, lænd, knæ, albuer – for samtlige medarbejdere i en virksomhed, har Lift Your Life gennem 8 måneder arbejdet med en virksomhed i Roskilde i Pilotprojektet: “Hold kroppen på toppen” .

Målet fra min side har tillige været at vise at jeg med behandlinger – inklusive coaching kan inspirere til en positivt forandret livsførelse, der fremmer trivsel såvel privat som på arbejdspladsen.

Klinikken har jeg rykket ud i virksomheden og indledningsvis optaget journal mhp.
målretning af behandling.

Det har på alle måder været en succes. Se evalueringsresultater nedenfor.

En medarbejder skriver:

Jeg synes projektet har været enormt givende. Jeg har fået mere energi, mere ro på min krop, og meget mere overskud. Jeg kender ingen arbejdspladser der tilbyder det samme, men jeg er interesseret i af få det som en virksomhedsordning.

Jeg tror det vil give nogle dygtigere ansatte, med mere overskud til at håndtere kunder. Hvis det bliver et permanent tilbud i vores virksomhed vil det betyde, at jeg kan give mere af mig selv, og arbejde bedre når jeg er på arbejdspladsen.

Jeg har ikke et forslag til en betalingsordning, men jeg vil helt bestemt anbefalede det til andre. Denne oplevelse har hjulpet mig på rigtig mange områder både arbejdsrelateret, men også privat. Jeg har det bedre og har mere overskud, og kæmper ikke helt så meget med min krop, som jeg gjorde inden forløbet.

Evaluering:
For at kunne måle effekten af behandlingerne har hver medarbejder udfyldt et spørgeskema ved starten af projektet samt efter ca. 8-10 uger, hvor nogen har fået op mod 8 andre blot 3-4 behandlinger.

Her udregnes såvel median såvel som gennemsnit – før og efter behandling.

Det har været et udpræget positivt pilotprojekt med rigtig mange succeshistorier.

Smerter forsvinder eller kan holdes nede. Stresssituationer håndteres. Akut opståede lidelser fjernes. Mange nyder den ro og velvære, der er forbundet med at bryde dagen og få
behandling og genopretning af energibalancen. Flere er kommet i gang med sport, nogen
har tabt sig, og andre har fået hjælp til at sætte sig personlige mål.
Med tavshedspligt lægger jeg øre til de historier, der fylder i folks sind privat og
arbejdsmæssigt, og det er min oplevelse, at det er frugtbart for den enkelte, og at det
fremmer trivslen på arbejdspladsen.

Det har været spændende at erfare, at ellers raske medarbejdere på en velfungerende
arbejdsplads med ”et i forvejen lavt sygefravær” alligevel alle har haft udfordringer, der har ladet sig afhjælpe med behandlinger. I Pilotprojektperioden har sygefraværet været
nærmeste ikke eksisterende, fortæller chefen for virksomheden.
Selv oplever jeg glade medarbejdere, der påskønner behandlingerne og initiativet.

Evalueringskemaerne og udtalelserne fra medarbejderne viser, at det nytter at gribe tidligt ind og investere i medarbejderens trivsel. Både på kort og lang sigt betyder det tilfredse og motiverede medarbejdere, større effektivitet, øget arbejdsglæde, bedre fastholdelse af
personalet, og at medarbejderne kan holde sig på arbejdsmarkedet i længere tid.

Læs her hvad WHO – World Health Organization har listet dette om lidelser zoneterapi, øre & kropsakupunktur virker på:

Lad høre fra dig – hvis du synes det lyder spændende.

Energifyldte og livsglade hilsner    Mette